Welkom op deze website!

De meeste van onze professionele activiteiten vragen het zoeken naar en toepassen van kennis, dus dat vraagt optimaal kennismanagement.  Maar wat is nu precies kennis? En wat is dan met name betrouwbare kennis? Hoe vinden we die? Hoe scheiden we vervolgens betrouwbare van onbetrouwbare kennis?

Kennis kan op verschillende manieren worden onderscheiden. Er is declaratieve (propositionele) kennis, een omschrijving ervan, de know-what kennis. Voorts is er de er de vaardighedenkennis, de know-how kennis. Ten slotte is er de vertrouwdheidskennis, de knowledge by acquaintance. De belangrijkste is de eerste, de  kennis. Wat kunnen we weten?

We hebben voor het zoeken naar en het toepassen van kennis beslist een normatief kader nodig en dat biedt de kennisleer, de epistemologie. Uiteindelijk zullen we werkwijzen moeten ontwikkelen die het optimale resultaat van ons werk opleveren, dat zijn methodologische kwesties.