Categorie archief: Geen categorie

Welkom op deze website!

Professionele activiteiten vragen het zoeken naar kennis – betrouwbare kennis – en vaardigheden om die toe te passen en problemen op te lossen.  Maar wat is nu precies betrouwbare kennis: waar en hoe vinden we die? Hoe onderscheiden we betrouwbare van onbetrouwbare kennis?

Drie centrale vragen
Wat denken we te weten?
Wat zouden we moeten weten?
Wat kunnen we weten?

Kennis kan op verschillende manieren worden onderscheiden. Er is declaratieve (=propositionele) kennis, een omschrijving ervan, de know-what kennis. Voorts is er de er de vaardighedenkennis, de know-how kennis. Ten slotte is er de vertrouwdheidskennis, de knowledge by acquaintance. Voor de belangrijke know-what kennis zijn de bovenvermelde drie vragen noodzakelijk om ons te gidsen.

We hebben voor het zoeken naar en het toepassen van kennis beslist een normatief kader nodig en dat biedt de kennisleer, de epistemologie, samen met een beproefde werkwijze, de methodologie. Daarnaast hebben we nog behoefte aan betekenis- en interpretatiekaders. Uiteindelijk zullen we werkwijzen moeten ontwikkelen die het optimale resultaat van ons werk opleveren, dat zijn methodologische kwesties.

Het kernprobleem is dat we onszelf gemakkelijk overschatten terwijl we ons kennisgebrek onderschatten