Welkom op deze website!

Laatst bijgewerkt: 6 januari 2021
Aantal bezoekers:  27.321  (views: 72.646)

De onontbeerlijke grondstof voor probleemoplossers is vanzelfsprekend hun kennis. Maar die feitenkennis moet deugdelijk zijn, paraat bij de gebruiker en de professional dient over voldoende vaardigheden te beschikken om die wetenschap op de juiste wijze toe te passen om zo kwesties keurig op te lossen.
Maar wat maakt nu kennis tot betrouwbare kennis? Hoe onderscheiden we betrouwbare van onbetrouwbare kennis? Hoe bepalend is de methodologie voor het produceren van kennis? Hoe vinden we de kennis die beslist nodig is voor het juist oplossen van een probleem in die reusachtige kennisberg? Hoe passen we die op de juiste wijze toe?
De relevantie van de juiste kennis is de sterk onderschatte kwestie van onwetendheid. Pijnlijk is dat we niet doorhebben wat we niet weten.

Onze troostrijke overtuiging dat we de wereld kunnen begrijpen, berust op een  zekere grondslag: ons bijna onbeperkte vermogen om onze onwetendheid te negeren.
Daniel Kahneman

Het kernprobleem is dan dat we onszelf gemakkelijk overschatten, terwijl we ons gebrek aan kennis onderschatten. Wie een kwestie tot een goed einde wil brengen, dient zich daarom qua kennis steeds drie vragen te stellen om zo te proberen om de onwetendheid in kaart te brengen:
1. Wat denken we te weten?
2. Wat zouden we moeten weten?
3. Wat kunnen we weten?

Voor het zoeken naar de juiste kennis en het adequaat toepassen daarvan hebben we steeds normatieve kaders nodig. Dat zijn de kennisleer, de epistemologie, samen met een beproefde werkwijze, de methodologie. Ook betekenis- en interpretatiekaders zijn onontbeerlijk.  We zullen werkwijzen moeten ontwikkelen, die het optimale resultaat van ons werk opleveren; dat zijn in essentie methodologische kwesties.

Zie over dit onderwerp ook: Daniel DeNicola, Understanding ignorance. The surprising impact of what we don’t know. MIT Press 2017.

(Deze thematiek geldt a fortiori bij de aanpak van de Covid-19 crisis! zie ook aparte tabblad daarover!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.