Methodologie

De meerwaarde van methodologie

Voor kenniswerkers geldt dat zij voor hun werk beslist behoefte hebben aan een normatief en daarmee reflectief kader: ex ante voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en ex post om zichzelf of anderen de maat nemen: doen we/ze de dingen goed, doen we/ze wel de goede dingen en hoe weten we dat dan?
Zo’n raamwerk is de methodologie: de systematische theoretische analyse van methoden, zoals die binnen een bepaald wetenschapsgebied worden gehanteerd. Zo biedt methodologie een richtsnoer voor de manier waarop een bepaald probleem met welke methode of methoden het best kan worden benaderd. De methodologie biedt dus het theoretische raamwerk voor onderzoek, de methode en de daaraan verbonden technieken vormen de praktische uitvoering hiervan.

Kennisbronnen

In het Nederlandse taalgebied zijn er maar weinig boeken over de grondslagen en de praktijk van methodologie. Het oudste boek is dat van A.D. de Groot, ‘Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen’.  Van emeritus hoogleraar Piet Verschuren zijn twee boeken beschikbaar, ‘De probleemstelling voor een onderzoek’ en ‘Kernthema’s in de methodologie: Op weg naar beter onderzoek’, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Zie voor een recensie van dit laatste boek: Meerwaarde van methodologie
en een reactie van de auteur hierop: Reactie Verschuren