Overdiagnostiek

Lees het in het NVVP-Magazine te verschenen artikel over overdetectie: Overdiagnostiek
en zie de bijbehorende referenties: Literatuur

Zie voor deze thematiek ook de volgende artikelen:

  • De serie artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2022, nl. Krom et al. Verlies de nadelen van screening niet uit het oog (NTvG 2022;166:D6701), Van der Graaf De verhulde risico’s van screening (NTvG 2022;166:D6760) en Giard Kritische blik op kankerscreening, zie:  Giard NTvG 2022
  • Artikel in Medisch Contact  Voordelen kankerscreening, overdreven, nadelen verhuld
    te raadplegen via: Artikel MC 2022
    Extra betreffende het artikel in Medisch Contact: zie Aanvullende gegevens art. MC