Mijn CV

Foto Giard

The chief cause of problems is solutions
Eric Sevareid

Ik ben Raimond Giard (1950) en ik was werkzaam als arts en als  jurist. Centraal bij werk en research stond het zoeken naar de juiste methodologie voor het doen van empirisch onderzoek en het analyseren van besluitvorming van zowel de medische als de juridische professionals. Steeds ging het in beide vakgebieden om het zoeken en op de juiste wijze toepassen van betrouwbare kennis.
Het centrale onderzoeksthema was in essentie gelijkluidend voor beide vakgebieden. Voor de geneeskunde: hoe nemen dokters beslissingen en hoe zouden ze die moeten nemen? En voor de rechtswetenschap: hoe nemen rechters beslissingen en hoe zouden ze die moeten nemen?
Bij onderzoek van dat professionele handelen duikt de belangrijke normatieve vraag op hoe we eigenlijk kunnen weten wat nu goed of wat fout is. Doen we zo de dingen goed, doen we wel de goede dingen en hoe weten we nu eigenlijk wat goed is? Daarvoor is een helder normatief kader nodig.
Daarbij is niet alleen het medische of juridische vaktechnische perspectief van belang maar juist ook het onderzoeken vanuit een meta-perspectief. Kruisbestuiving vanuit met name gedragswetenschappen en wetenschapsfilosofie was onmisbaar – vooral de kennisleer,  epistemologie. Ik ben een warm pleitbezorger geworden van juist een transdisciplinaire benadering bij het onderzoeken en oplossen van problemen.
Op deze website kunt u zich nader oriënteren over mijn wetenschappelijke bijdragen over deze problematiek.
Inmiddels ben ik met mijn reguliere werkzaamheden gestopt. Maar er komen nog steeds interessante ‘klussen’ op mijn weg. Deze website hou ik in de lucht als – epistemische – kennisbron. Vandaar ook de naam ‘epistemo’ van mijn website!

CV prof.dr.dr. R.W.M.Giard

 • studie geneeskunde R.U. Leiden (1968-1975)
 • specialisatie tot internist-oncoloog (opgeleid in achtereenvolgens Bronovo Ziekenhuis en A.Z. Leiden [thans LUMC], registratie als internist: 1980)
 • specialisatie tot klinisch patholoog (A.Z. Leiden, registratie als klinisch patholoog: 1983)
 • opleidingen medische besliskunde en klinische epidemiologie (Erasmus MC en A.Z. Leiden, vanaf 1987)
 • studie rechten Leiden (1999- 2005)
 • geneeskundige promotie (1986)
  Titel: ‘Inflammatoire ziekten van het colon. Een analyse van biopsiediagnostiek’. Promotor: Prof.dr. Ph.J. Hoedemaeker.
 • Vanaf 1 januari 1984 als klinisch patholoog verbonden aan het St. Clara Ziekenhuis (later opgegaan in het fusieziekenhuis Maasstad Ziekenhuis) en het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam tot 31 december 2014.
 • diverse bestuursfuncties binnen de Nederlandse Verenging voor Pathologie (NVVP) (secretaris centraal bestuur, secretaris commissie beroepsuitoefening [=kwaliteitscommissie], lid Consilium Pathologicum, voorzitter Wetenschappelijke Raad stichting PALGA en secretaris juridische commissie)
 • juridische promotie als afsluiting rechtenstudie (2005)
  Titel: ‘Aansprakelijkheid van artsen. Juridische theorie en medische praktijk’
  Promotoren: Prof.mr. C.J.J.M. Stolker en prof.mr. W.H. van Boom.
 • bijzonder hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011-2015)
 • oud-redacteur van diverse wetenschappelijke bladen (o.m. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Letsel & Schade)
 • vaste annotator Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (tot 31 december 2018)
 • Redacteur van Expertise en Recht (tot 1 januari 2019)
 • Veelvuldig opgetreden als deskundige in civielrechtelijke schadeclaims, vooral bij veronderstelde fouten van artsen
 • Per 14 augustus 2019 als klinisch patholoog uitgeschreven uit het BIG-register

Juridische boeken

Wetenschappelijke publicaties
Zie daarvoor mijn Google citations pagina:
https://scholar.google.nl/citations?user=V2y13dsAAAAJ&hl=nl

Mailadres: raimondgiard@gmail.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.