Mijn CV

Foto Giard

The chief cause of problems is solutions
Eric Sevareid

Welkom! Ik ben Raimond Giard (1950) en ik ben werkzaam geweest als arts en als  jurist met als verbindend wetenschappelijk thema methodologie. Mijn onderzoek was vooral gericht op het zoeken naar de beste werkwijzen voor het doen van onderzoek en uitvoering van de medische of juridische praktijk. De rode draad door mijn beroepsbestaan was het zoeken naar en het op de juiste wijze toepassen van betrouwbare kennis.
Het centrale onderzoeksthema was vrijwel gelijkluidend voor beide vakgebieden. Voor de geneeskunde: hoe nemen dokters beslissingen en hoe zouden ze die moeten nemen? En voor de rechtswetenschap: hoe nemen rechters beslissingen en hoe zouden ze die moeten nemen?
Bij onderzoek van dat professionele handelen stelde ik de prangende vraag hoe we eigenlijk kunnen weten wat nu goed of wat fout is. Doen we de dingen goed, doen we wel de goede dingen en hoe weten we nu wat goed is? Daarvoor is een normatief kader nodig. Dan is niet alleen het medische of juridische vaktechnische perspectief van belang maar juist ook onderzoek vanuit een meta-perspectief. Daarbij bleek kruisbestuiving zeer welkom vanuit met name gedragswetenschappen en wetenschapsfilosofie – vooral de kennisleer,  epistemologie. Ik ben een warm pleitbezorger geworden van juist een transdisciplinaire benadering bij het onderzoeken en oplossen van problemen.
Op deze website kunt u zich nader oriënteren over mijn wetenschappelijke bijdragen over deze problematiek.
Inmiddels ben ik met dit werk definitief gestopt en houd deze website in de lucht als – epistemische – kennisbron.

CV prof.dr.dr. R.W.M.Giard

 • studie geneeskunde R.U. Leiden (1968-1975)
 • specialisatie tot internist-oncoloog (opgeleid in achtereenvolgens Bronovo Ziekenhuis en A.Z. Leiden [thans LUMC], registratie als internist: 1980)
 • specialisatie tot klinisch patholoog (A.Z. Leiden, registratie als klinisch patholoog: 1983)
 • opleidingen medische besliskunde en klinische epidemiologie (Erasmus MC en A.Z. Leiden, vanaf 1987)
 • studie rechten Leiden (1999- 2005)
 • geneeskundige promotie (1986)
 • diverse bestuursfuncties binnen de Nederlandse Verenging voor Pathologie (NVVP) (secretaris centraal bestuur, secretaris commissie beroepsuitoefening [=kwaliteitscommissie], lid Consilium Pathologicum, voorzitter Wetenschappelijke Raad stichting PALGA en secretaris juridische commissie)
 • juridische promotie als afsluiting rechtenstudie (2005)
 • bijzonder hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011-2015)
 • oud-redacteur van diverse wetenschappelijke bladen (o.m. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Letsel & Schade)
 • vaste annotator Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (tot 31 december 2018)
 • Redacteur van Expertise en Recht (tot 1 januari 2019)
 • Veelvuldig opgetreden als deskundige in civielrechtelijke schadeclaims, vooral bij veronderstelde fouten van artsen
 • Per 14 augustus 2019 als klinisch patholoog uitgeschreven uit het BIG-register

Juridische boeken

Wetenschappelijke publicaties
Zie daarvoor mijn Google citations pagina:
https://scholar.google.nl/citations?user=V2y13dsAAAAJ&hl=nl

Mailadres: raimondgiard@gmail.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.