Boeken

U kunt onderstaande door mij gepubliceerde boeken raadplegen en eventueel ook downloaden.

Recensie van mijn proefschrift: Boekbespreking RMThemis

Recensies van mijn boek ‘Werken aan waarheidsvinding’ (2016):

Boekbijdragen:

 • Hoe bewijst het recht zichzelf
  Uit: Nieuwenhuis & Stolker (red.) Vooruit met het recht. Wat geldt in de rechtswetenschap als vooruitgang? Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006
 • Rekenende rechter
  Uit: Van Boom & Borgers (red.). De rekenende rechter. Den Haag Boom juridische uitgevers 2004
 • Informed consent
  Uit: Van Boom et al. (red.). Capita civilologie. Handboek empirie en privaatrecht. Den Haag Boom juridische uitgevers  2013.
 • Reflecteren over publiceren
  Uit: Van Dijk et al. (red.) Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik.Deventer: Kluwer  2013.
 • Contractsvrijheid en genetische risicoschatting
  Uit: N. van Tiggele & J.H. Wansink (red.) Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht. Deventer: Kluwer 2010, p. 95 – 102.