Juridische publicaties

Publicaties :
(voor annotaties en boeken: zie de aparte rubrieken op deze site)

2003:
Medisch deskundigen: 2003 NJB giard & stolker
en ook: 2003 NTvG De arts als deskundige bij medische beroepsfouten

2004:
Kansschattingen bij medische beroepsfouten: Rekenende rechter

2006:
Medische aansprakelijkheid: 2006 AV&S Medische aansprakelijkheid als aansprekend recht
Evaluatie rechtspraak: Hoe bewijst het recht zichzelf
Een noodlottige val: 2006 Giard NTBR Skeelerarrest

2007:
Vestiging aansprakelijkheid: 2007 NTBR Het vaststellen van personenschade

2008:
Fouten rechtspraak:2008 EeR Justitiële dwalingen
Medische aansprakelijkheid: 2008 EeR Medische expertise bij diagnostische missers
Cognitieve fouten: 2008 EeR Mentale misleidingen
Propatria-onderzoek: 2008 EeR Overlijdensschade bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek
Gerechtelijke dwalingen: Justitiële dwalingen

2009:
Voorlopig deskundigenonderzoek: 2009 EeR De rol van de rechter als regisseur bij het voorlopig deskundigenonderzoek
Hindsight bias (1): 2009 EeR Waarheidsvinding- worstelen met wijsheid achteraf
Hindsight bias (2): 2009 nietzsches gelijk NJB
Fout van huisarts?: Medische aansprakelijkheid zoals het (niet) moet (1)

2010:
Medische aansprakelijkheid: 2010 EeR De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid
De aard van de juridische wetenschap: 2010 EeR Heraclites en Parmenides voor de rechter
Kennisinfrastructuur: 2010 NJB eigenstijdse kennisinfrastructuur
Medische aansprakelijkheid: De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid patholoog: When is the practice of pathology malpractice

2011:
Over rechtspraak: 2011 EeR Rechtspraak is een riskante onderneming
Over emeriti: Giard 2011 EeR_Onder professoren
Gevaren van de CSQN-test: 2011 NTBR ‘Dit had niet hoeven gebeuren’
Recht en geneeskunde: 2011 WPNR Law and medicine- dokteren aan het recht
Diagnosefouten: Een gemiste diagnose- retrospectie, reconstructie en deconstructie in het aansprakelijkheidsrecht (2011)

2012:
Kennistoepassing: 2012 EeR Van de collegebanken naar de rechtbank
Nut methodologie: 2012 NJB meerwaarde methodlogie
Juiste wijze van onderzoek bij calamiteiten in ziekenhuizen: Ziekenhuizen op drift

2013:
Medische missers: 2013 AA Juridisch oordelen over medische missers
Over juridische publicaties: 2013 Boek REFLECTEREN OVER PUBLICEREN
Belang van juiste vragen stellen: 2013 EeR De opdracht aan een deskundige- de kracht van het stellen van open vragen
Disfunctionerende professionals: 2013 EeR Disfunctionerende professionals- meer inzicht of meer toezicht?
Statistiek als causale verklaring: 2013 EeR Op jacht naar de causale verklaring met een statistische speurhond
Waarheidsvinding (1): 2013 EeR Waarheidsvinding- een spel van vraag en antwoord
Waarheidsvinding (2): 2013 Trema waarheidsvinding
Een foute gynaecoloog: 2013 L&S Welke operaties mag een arts uitvoeren?
Juridische publicaties: Reflecteren over publiceren

2014:
Fouten van deskundigen: 2014 EeR Dwalende deskundigen
Onwetendheid: 2014 EeR Onwetendheid
Waarheidsvinding als zelfkritische praktijk: 2014 Giard artikel Rechtstreeks-2014_nr3&4 (1)
Personenschade t.g.v. diagnostische fouten: 2014 TVP Oordelen over personenschade

2015:
Wetenschappelijke bewijsvoering: 2015 EeR De waarde van wetenschappelijke bewijsvoering

2016:
Over het beoordelingstraject bij letselschade: Boekbespreking RMThemis 2016
De juiste aanpak bij letselschade door gevaarlijke stoffen: EeR toxic torts 2016

2017:

Meer aandacht voor quality of arms:  NJB2017 nummer 14
Hoe deskundig omgaan met deskundigen TVvP:  Het kundig inzetten van deskundigen
Over partijdeskundigen: Rechters en partijdeskundigen
Rechters en wijsheid achteraf: Hindsight bias voert nog te vaak de regie in de rechtszaal
Betekenis multidisciplinaire benadering: De kennis van de jurist voorbij

 

2018:

Bewijswaardering door de rechter: Giard & Merckelbach NJB 2018
Wijsheid achteraf bij de beoordeling van diagnostische fouten: Hindsight bias Medisch Contact 2018
Het belang van een methodologische waarheidsvinding:  Wie de data niet eert
Causaliteitsconcepties in het recht:  Het naadje van de causaliteit
Medisch deskundigen: wie is verantwoordelijk
Het doen van onderzoek:  wat juristen van een tramongeval kunnen leren
Waarheidsvinding bij faillissementen: Hoofdstuk INSOLAD jaarbundel 2019
Herbeoordelingen: Herbeoordelingen medische aansprakelijkheid
Strafrechtelijke dwalingen: Blackstone’s belijdenis opnieuw bezien
Fouten van deskundigen: errors from experts
Beoordelen van chirurgisch handelen: chirurgische fouten

2019:

Uitvoering van herbeoordelingen: Herbeoordelingen medische aansprakelijkheid
Kwaliteitsborging civiele vonnissen: Kwaliteit vonnissen
Deskundigenonderzoek vermeende fouten bij KNO-artsen: KNO-artsen als deskundigen
Neurologische schade bij babies: Over beschadigde breinen bij pasgeborenen
Het doen van goed oorzakenonderzoek van faillissementen: Hoofdstuk INSOLAD jaarbundel 2019

2021:

Hoe onwetendheid kan leiden tot onjuiste oordelen: Onwetendheid
Aansprakelijkheid voor vaccinatieschade: Vaccinatieschade
Advocatenblad: artsen aansprakelijk voor vaccinatieschade?

 

Bekroonde publicatie
Prijs voor de beste civielrechtelijke publicatie, Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR) uitgereikt in 2012: ‘Dit had niet hoeven gebeuren’. Zie: Giard contrafeitelijke denkfout
Jury-rapport:  Juryrapport VBR 2011