COVID-19

De corona-pandemie, die ons momenteel plaagt, is bij uitstek een vraagstuk waar alles draait om het zoeken naar en toepassen van betrouwbare kennis. Er zijn een aantal kernproblemen:
1. De transmissie: de voornaamste besmettingsroute loopt via de lucht van mens naar mens. De drager van het SARS-CoV-2 virus brengt het virus in de atmosfeer (hoesten, niezen, gewoon ademen, zingen) en wie die viruspartikels inademt, loopt kans besmet te raken. Maar wat weten we daar nu eigenlijk van en is die anderhalvemeterdoctrine voldoende wetenschappelijk onderbouwd?
Lees ook: https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3223.full.pdf
2. Testen, testen, testen: hoe betrouwbaar zijn de gebruikte tests? Hoe zit het met de foutnegatief en foutpositiefkans? Hoe betrouwbaar zijn de z.g. ‘sneltests’?
Lees: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2025631?articleTools=true en ook https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1808.full.pdf
3. Mondmaskers: werken die wel? Veel tegenstrijdige artikelen over het dragen van mondmaskers:  uitzoeken dus maar wat het beste bij jouw standpunt past!
Lees: https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3021.full.pdf
4. Complex dynamisch systeem: bij een eenvoudig model  lijkt er sprake van één oorzaak, het SARS-CoV-2 virus, en één gevolg, de ziekte Covid-19. Maar dat ligt veel ingewikkelder: het gaat om een complexe virale infectie en de gevolgen daarvan in een complex systeem van samenleving. Lees ook: https://doi.org/10.1136/bmj.m3349
5. Onwetendheid: het hapert aan het in kaart brengen van onze onwetendheid over alles wat deze pandemie aangaat. Daar zijn twee remedies voor: (1) leren de relevante (open) vragen en de daarvan afgeleide deelvragen te formuleren en (2) transdisciplinair aan de problematiek te werken.